Gospodarka odpadami
i odpowiedzialność ekologiczna

.
  • Wymieniane materiały możesz zostawić w obsługującym Cię warsztacie Sklep Inter Cars.
  • My zutylizujemy je za Ciebie!
  • Jako część grupy Inter Cars S.A., czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko. Stosując wiedzę i doświadczenie, chcemy sprostać wyzwaniom związanym z utylizacją odpadów. Dlatego w każdym z naszych warsztatów możesz zostawić zużyte żarówki, filtry, akumulatory czy opony. Muszą być one utylizowane zgodnie z normami Unii Europejskiej – pamiętaj, żeby nie wyrzucać odpadów do lasu czy rzeki.
  • Dążymy do tego, by zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów. Dlatego oddajemy je w ręce profesjonalnych firm utylizacyjnych, tak, żeby jak najwięcej materiałów zostało odzyskane na drodze recyklingu. Odpady komunalne, szło, świetlówki, zużyty olej, złom i elektro śmieci odbiera od nas firma BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz; zużyte akumulatory - Firma Jonsons Coltrols Akumulatory a folię streczową - firma Stora Enso Poland.
  • Wspieramy inicjatywy, pomagające chronić naszą planetę przed zalewem śmieci i odpadów przemysłowych. Dlatego współpracujemy z najlepszymi organizacjami ekologicznymi takimi jak: PSR Polski System Recyklingu, Auraeko – organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A.
  • Inter Cars S.A. jest także odpowiedzialnym członkiem „Koalicji na rzecz świadomego biznesu”, która stworzyła definicję zrównoważonego rozwoju. Można ją zawrzeć w pytaniu: czy jesteśmy w stanie zaspokajać nasze potrzeby w taki sposób, by nie pomniejszyć szans zaspokojenia podobnych potrzeb przyszłych pokoleń?
  • Razem dbajmy o środowisko!